Ceny elektřiny
2024
Informace o cenách elektrické energie, výběr vhodného dodavatele.


Které údaje o úvěru je poskytovatel povinen trvale zpřístupnit?

Pro porovnání půjček spotřebitelských úvěrů a výběru toho nejvhodnějšího potřebujeme znát všechny podstatné informace. Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. v paragrafu 92 stanovuje, jaké informace musejí poskytovatelé půjček trvale zpřístupnit všem spotřebitelům. Učinit tak mohou na svých internetových stránkách, propagačních listinách nebo prostřednictvím datového nosiče. Jaké konkrétní informace musejí poskytovatelé uvést ve svém sdělení?

Zpřístupnění kontaktních údajů

Zatímco v minulosti jste mohli narazit na úvěrové společnosti s nedohledatelným sídlem, po platnosti zákona o spotřebitelském úvěru musejí poskytovatelé úvěru zveřejnit své kontaktní údaje: telefonní číslo, doručovací adresu a případně i e-mail. V případě, že nabízejí půjčky přes internet, musejí spotřebitelům sdělit, jakým způsobem proběhne vyřízení žádosti a jaké doklady a údaje budou potřebovat, aby posoudily vaši bonitu a schopnost dostát svým závazkům.

Dostatečná informovanost o samotném úvěru

Co je součástí reprezentativního příkladu?

Při žádosti o úvěr a jeho sjednání jsou poskytovatelé povinni objasnit, zda budete čerpat účelovou nebo bezúčelovou půjčku. Zatajit vám rovněž nesmí případné zajištění úvěru a výši úrokové sazby. Poskytovatelé ve svých sděleních musejí uvést reprezentativní příklad, do něhož jsou promítnuty RPSN, konečná splatná částka a celkové náklady. Jestliže při výpočtu výše úvěru nejsou do celkových nákladů započteny další náklady, máte právo o tom vědět.

Informace o splátkách, zajištění a doplňkových službách

Tím vaše práva nekončí. Jako spotřebitel máte nárok znát, jaké jsou možnosti splácení úvěru, kolik splátek zaplatíte a v jaké výši a zda můžete úvěr předčasně splatit. V případě zajištění úvěru, úvěrové společnosti vás musejí seznámit s výší nákladů, které se vážou k ocenění nemovitosti. Opomenout nesmí ani informace o doplňkových službách, jež jsou klíčové pro získání úvěru za zvýhodněných podmínek.