Ceny elektřiny
2024
Informace o cenách elektrické energie, výběr vhodného dodavatele.

Chci pracovat na dobu neurčitou. Jak na to?

V rámci právní jistoty je pro zaměstnance žádoucí, aby měl pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou. Zaměstnavatelé ale často přistupují k uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

Jak je to se sjednáním doby trvání pracovního poměru

Trvání pracovního poměru na dobu určitou nesmí podle zákoníku práce přesáhnout dobu 3 roky a opakováno může být maximálně dvakrát. Pozor, za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.

Nebyla-li výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru, platí, že trvá po dobu neurčitou. Dále platí, že jakmile od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se už nepřihlíží.

Řetězení práce na dobu určitou

Někteří zaměstnavatelé po skončení stanovené doby znovu sjednají se svým zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, a takto to opakují. Je u vás práce na dobu neurčitou v nedohlednu? Jak se nevýhodnému řetězení bránit? Tato věc je poněkud složitá i pro právníky.

Kdy je řetězení povoleno

Řetězení pracovního poměru na dobu určitou je ve výjimečných případech povoleno. Jedná se o vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Tyto důvody ale musí být blíže vymezeny.

Chcete se jako zaměstnance bránit neoprávněnému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou? V zásadě nesmíte opomenout určité kroky.

Písemné sdělení zaměstnavateli

Před uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou musíte sdělit svému zaměstnavateli písemně, že trváte na tom, aby vás zaměstnával i nadále. Pozor, toto sdělení musí být doručeno nejpozději v den, kdy má pracovní poměr končit. Oznámí-li tedy zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně svému zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Někdy je nutný soud

Pokud zaměstnavatel při sjednávání pracovního poměru nepostupuje v souladu se zákoníkem práce, zaměstnanec se může bránit u soudu. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky pro opakování pracovního poměru na dobu určitou, mohou jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, uplatnit u soudu. Nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby v pracovní smlouvě.Více o tématu práce na doubu neurčitou si můžete přečíst například v tomto článku.