Ceny elektřiny
2024
Informace o cenách elektrické energie, výběr vhodného dodavatele.


Xenergie.cz

Upozornění: Toto nejsou stránky společnosti X Energie, s.r.o. Některé informace uvedené na této stránce mohou být neaktuální. Detailní informace o společnosti X Energie, s.r.o. a jejích produktech naleznete na xenergie.cz.

Na webovém portálu www.xenergie.cz najdeme prezentaci společnosti X Energie, s.r.o., která se zabývá prodejem elektřiny a plynu maloodběratelům z řad domácností a firem.

Strategií této společnosti, jak se můžeme dočíst na jejích webových stránkách, je dodávat skutečně levnější elektřinu a plyn svým zákazníkům.

Produkty www.xenergie.cz

Na www.xenergie.cz se můžete seznámit s kompletní řadou produktů určených pro domácnosti a firmy. Základní v rámci elektrické energie je jednotarifový produkt DOM 24, určený zákazníkům, kteří nevyužívají elektřinu k topení ani ohřevu vody.Dále jsou pak na www.xenergie.cz dvoutarifové produkty DOM AKU 8, DOM AKU 16, DOM PŘÍMOTOP 20 a DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22. Číslice určuje minimální dobu platnosti nízkého tarifu, tedy u posledně jmenovaného to je 22 hodin nízkého tarifu a 2 hodiny vysokého tarifu denně. Více o těchto produktech na www.xenergie.cz.

Elektřina měsíc zadarmo

Součástí internetových stránek www.xenergie.cz jsou také jednotlivé ceníky. Najdete zde tři ceníky podle jednotlivých oblastí a regionů. Mottem, které najdete na www.xenergie.cz je, že v porovnání s ostatními dodavateli máte s X Energií tak nízké ceny, jako byste měli silovou elektřinu měsíc zadarmo.

X Energie - odstoupení od smlouvy

V případě, že byste náhodou nebyli se službami společnosti X Energie spokojeni, nemělo by být problémem u X Energie odstoupení od smlouvy. Na webových stránkách je umístěn vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy. Nemusíte se tedy obávat u X Energie podvodu nebo nějakých skrytých záludností.